Kontakt

PRO ACADEMIA Małecka Wiater Spółka Jawna,
00-770 Warszawa
ul. Piwarskiego 11/88
telefon: +48-796-999-560,
+48-796-999-561

wyślij nam e-mail

Łukasz Wiater

Łukasz Wiater

r. pr. Łukasz Wiater

Radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku „prawo”.  Ukończył studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie gospodarczym oraz prawie zamówień publicznych.

Posiada bogate doświadczenie z zakresu obsługi prawnej instytucji oświaty i szkolnictwa wyższego, zdobyte podczas wykonywania obowiązków ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej podczas ponad 120 wizytacji związanych z oceną jakości kształcenia oraz w doradztwie prawnym i szkoleniach świadczonych w tym zakresie.

Posiada także doświadczenie w zakresie udzielania zamówień publicznych, w tym także według reguł kontraktowych FIDIC. Reprezentuje wykonawców oraz zamawiających w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Doradza zamawiającym w postępowaniach kontrolnych.  Prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.


 
Copyright © 2009-2011 PRO ACADEMIA