Kontakt

PRO ACADEMIA Małecka Wiater Spółka Jawna,
00-770 Warszawa
ul. Piwarskiego 11/88
telefon: +48-796-999-560,
+48-796-999-561

wyślij nam e-mail

Oferta

 • przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych w szczególności w obszarze oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki oraz zamówień publicznych,
 • świadczenie doradztwa w zakresie bieżących problemów prawnych związanych
  z funkcjonowaniem instytucji w systemach oświaty, szkolnictwa wyższego oraz zamówień publicznych,
 • przygotowanie wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia nowych kierunków studiów oraz wniosków o nadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
 • kompleksowe przygotowanie uczelni do oceny jakości kształcenia,
 • opracowanie strategii rozwoju uczelni,
 • opracowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w uczelni,
 • przygotowanie dokumentów wewnętrznych obowiązujących w instytucjach działających w obszarze oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • dostosowanie programów kształcenia do krajowych ram kwalifikacji,
 • przygotowanie rozwiązań systemowych dla uczelni,
 • szkolenia w wybranym przez zainteresowanych zakresie,
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych,
 • profesjonalne zastępstwo przed sądami powszechnymi.

 
Copyright © 2009-2011 PRO ACADEMIA